POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 3 1 6 6 2 7 1 19 9 59
2 Adeno 38 11 1 2 52
3 Astro 2 2
4 CMV 1 9 10
5 CMV 3 6 5 21 3 2 5 12 3 10 3 2 2 10 3 90
6 Dengue 1 1
7 Entero 4 1 7 12
8 Entero 2 1 5 2 10
9 Epst.Barr 3 1 10 14
10 Epst.Barr 10 6 28 12 19 18 44 27 7 23 19 15 228
11 Heterof.antist. 11 6 3 1 10 4 35
12 Hanta 0
13 Hanta 2 1 3
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 27 3 3 10 2 3 4 3 3 6 3 4 8 14 1 1 95
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 14 25 23 28 8 6 5 2 26 8 145
18 Hepatitt C 2 12 5 14 9 2 9 24 7 4 11 2 3 3 4 111
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 4 29 96 6 9 2 17 15 14 23 59 2 27 303
23 Herpes simp 1 2 4 3 1 11
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 1 10 3 3 1 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 9 9
31 H.coronavirus 7 7
32 H.metapneumo 10 17 17 6 2 2 2 7 63
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 2 6 4 4 2 1 19
35 Infl. A 9 1 23 7 4 1 3 18 18 6 90
36 Infl. A 4 1 1 11 3 19 10 17 66
37 Infl. B 12 15 21 3 1 10 4 18 13 5 1 103
38 Infl. B 5 2 7 13 2 3 32
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 29 79 9 48 9 174
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 10 2 2 5 19
45 Parainfl. 50 12 62
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 31 35 88 15 1 13 6 12 2 6 19 76 15 14 2 335
50 Resp.sync. 13 1 14
51 Reo 0
52 Rhinovirus 17 17
53 Rota 20 11 22 28 9 14 4 19 3 4 17 32 7 1 191
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 4 14 2 1 1 4 1 7 14 5 53
58 Var.zoster 1 1 1 5 8
59 Resp.chlam.+ 6 2 2 10
60 Chl.pneu. 1 1 3 1 3 9
61 Chl.pneu. 3 4 10 11 7 3 11 10 9 3 71
62 Chl.trach. 75 79 194 103 62 53 70 77 91 138 19 75 162 37 104 148 4 1491
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 1
65 M.pneumoniae 1 1 2 1 2 3 10 7 27
66 M.pneumoniae 44 16 1 57 2 16 14 26 2 9 21 14 7 17 246