POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 1 1 4 4 2 1 11 2 9 24 2 2 3 71
2 Adeno 4 1 3 8
3 Astro 3 2 5
4 CMV 10 10
5 CMV 1 2 13 2 10 15 10 1 8 5 4 71
6 Dengue 1 1
7 Entero 3 4 19 3 1 1 16 2 49
8 Entero 1 2 4 7
9 Epst.Barr 1 22 23
10 Epst.Barr 12 3 7 5 8 26 21 44 24 4 14 31 17 11 227
11 Heterof.antist. 1 4 13 1 6 14 39
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 1 3
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 10 2 11 24 2 3 3 2 4 1 10 5 3 80
16 Hepatitt B 1 2 3
17 Hepatitt C 6 19 17 12 7 26 5 92
18 Hepatitt C 4 6 9 14 2 7 12 7 2 16 4 1 84
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 3 25 139 10 14 6 31 11 24 18 60 3 30 374
23 Herpes simp 1 1 2 4
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 9 3 4 3 19
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 9 9
31 H.coronavirus 4 4
32 H.metapneumo 2 7 9
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 1 3 1 1 9 1 16
35 Infl. A 1 1 5 5 12
36 Infl. A 1 1
37 Infl. B 1 1
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 32 64 3 5 4 25 133
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 6 15 4 2 14 4 45
45 Parainfl. 16 2 1 19
46 Parotitt 0
47 Parotitt 3 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 12 1 1 3 9 1 3 31
50 Resp.sync. 2 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 16 16
53 Rota 3 1 1 2 1 5 1 2 16
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 6 14 3 4 1 17 1 4 50
58 Var.zoster 1 1 2 1 2 2 9
59 Resp.chlam.+ 5 1 7 13
60 Chl.pneu. 3 1 3 9 2 10 3 31
61 Chl.pneu. 10 17 8 5 1 2 5 3 51
62 Chl.trach. 73 115 146 62 55 138 90 131 179 34 74 187 37 83 176 1580
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 2
65 M.pneumoniae 1 3 5 5 12 4 7 1 1 39
66 M.pneumoniae 20 9 14 3 8 37 18 9 4 15 3 2 142