POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

OKTOBER 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 4 3 7 3 6 13 4 2 2 27 1 3 2 86
2 Adeno 16 1 3 2 22
3 Astro 6 6
4 CMV 1 2 3
5 CMV 4 4 9 5 1 17 16 8 3 4 3 16 4 94
6 Dengue 1 1
7 Entero 2 3 10 2 1 28 1 47
8 Entero 13 1 14
9 Epst.Barr 3 8 23 34
10 Epst.Barr 19 5 5 3 20 33 34 41 30 8 50 26 9 283
11 Heterof.antist. 3 9 2 3 9 20 46
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 4 4
15 Hepatitt B 13 3 4 19 1 4 4 10 10 4 9 8 3 92
16 Hepatitt B 7 4 11
17 Hepatitt C 16 29 39 9 10 24 4 131
18 Hepatitt C 2 9 7 16 6 6 14 13 2 19 4 5 2 105
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 6 33 144 13 12 3 12 16 20 23 60 1 30 373
23 Herpes simp 1 2 1 4
24 HHV-6 1 1 2
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 12 6 4 4 2 28
28 HTLV- I 1 1
29 HTLV-II 6 6
30 H.bocavirus 4 4
31 H.coronavirus 2 2
32 H.metapneumo 1 1
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 1 4 1 8 1 1 1 17
35 Infl. A 1 1 2
36 Infl. A 1 1 2
37 Infl. B 0
38 Infl. B 1 2 3
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 26 18 5 3 1 53
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 13 11 6 30
45 Parainfl. 21 1 22
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1 5 7
50 Resp.sync. 2 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 14 14
53 Rota 2 1 2 3 3 1 2 4 18
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 1 10 18 1 8 3 2 1 18 1 9 72
58 Var.zoster 2 1 1 3 4 2 13
59 Resp.chlam.+ 15 2 7 24
60 Chl.pneu. 2 2 1 3 2 3 4 2 19
61 Chl.pneu. 1 11 12 5 6 9 3 47
62 Chl.trach. 100 127 285 82 55 110 109 151 230 24 71 217 51 126 222 1960
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 0
65 M.pneumoniae 1 3 5 5 4 10 5 13 3 49
66 M.pneumoniae 15 17 8 1 31 40 6 4 8 7 14 151