POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

SEPTEMBER 2008
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 3 1 12 3 2 1 3 7 3 6 15 2 6 69
2 Adeno 17 7 1 1 26
3 Astro 1 1
4 CMV 1 2 6 9
5 CMV 4 6 13 13 6 4 13 14 13 3 3 1 6 17 10 126
6 Dengue 1 1 1 3
7 Entero 2 5 4 1 21 33
8 Entero 1 2 3
9 Epst.Barr 3 19 22
10 Epst.Barr 14 18 7 24 16 21 31 43 40 7 3 31 20 21 296
11 Heterof.antist. 1 23 9 2 2 2 11 19 69
12 Hanta 0
13 Hanta 2 1 3
14 Hepatitt A 1 1 2 2 2 8
15 Hepatitt B 8 5 15 14 3 5 1 3 3 8 5 8 8 2 88
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 35 27 14 37 44 4 21 4 186
18 Hepatitt C 2 18 6 10 13 3 15 13 18 2 17 3 3 123
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 3 33 124 17 11 6 20 20 23 11 64 1 16 349
23 Herpes simp 3 1 1 1 3 3 12
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 11 10 1 2 4 1 29
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 3 3
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 1 2 4
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 2 3 2 1 3 2 1 14
35 Infl. A 0
36 Infl. A 1 1
37 Infl. B 0
38 Infl. B 1 1
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1
41 Noro 3 3 4 3 1 14
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 1 3 3 4 1 12
45 Parainfl. 23 1 3 27
46 Parotitt 0
47 Parotitt 4 1 1 6
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 2 1 4
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 17 17
53 Rota 1 2 5 1 2 4 2 3 1 2 3 26
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 4 5
57 Var.zoster 5 23 1 6 1 4 5 23 5 73
58 Var.zoster 1 3 1 5
59 Resp.chlam.+ 13 13
60 Chl.pneu. 2 2 7 11
61 Chl.pneu. 2 9 3 3 14 4 1 3 5 44
62 Chl.trach. 132 138 312 85 87 68 126 149 166 250 42 92 244 54 117 264 2326
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 11 11
65 M.pneumoniae 3 1 2 1 2 3 5 5 10 32
66 M.pneumoniae 18 15 5 3 2 9 27 45 4 9 7 6 150