POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

APRIL 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 12 3 30 2 6 4 1 3 8 1 1 71
2 Adeno 2 1 3
3 Astro 0
4 CMV 12 1 1 10 24
5 CMV 1 9 3 4 8 5 5 2 2 7 6 7 59
6 Dengue 1 1
7 Entero 3 1 9 1 1 7 22
8 Entero 1 1 2
9 Epst.Barr 25 25
10 Epst.Barr 10 14 2 16 21 25 31 21 7 33 22 18 220
11 Heterof.antist. 4 3 7 2 3 14 12 45
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 13 4 18 2 1 9 5 4 1 8 8 73
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 7 16 19 7 6 2 25 2 84
18 Hepatitt C 1 18 4 2 20 3 8 1 57
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 2 2
22 Herpes simp 9 116 14 10 3 31 16 12 1 4 62 2 36 316
23 Herpes simp 1 1 1 1 1 5
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 2 2
27 HIV 3 8 2 2 3 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 7 7
31 H.coronavirus 0
32 H.metapneumo 14 3 1 8 5 31
33 H.parvo B19 7 1 8
34 H.parvo B19 1 1 5 2 1 2 3 2 1 1 19
35 Infl. A 5 1 2 8
36 Infl. A 2 4 1 7
37 Infl. B 2 6 3 2 1 1 6 8 29
38 Infl. B 2 4 6
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1 2
41 Noro 4 28 78 4 15 9 35 28 17 218
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 18 3 4 9 34
45 Parainfl. 2 2
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 3 5 14 11 5 4 9 14 2 11 11 89
50 Resp.sync. 2 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 13 13
53 Rota 5 15 36 3 14 2 13 22 6 4 9 27 17 4 7 184
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 22 3 4 19 7 55
58 Var.zoster 5 4 2 1 2 14
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 4 2 4 2 1 9 14 36
61 Chl.pneu. 3 1 6 4 2 1 17
62 Chl.trach. 88 156 77 54 67 88 128 124 23 85 173 51 91 160 1365
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 3 3
65 M.pneumoniae 1 1 3 2 2 3 1 13
66 M.pneumoniae 23 1 3 10 18 3 2 3 6 4 73