POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

AUGUST 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 1 13 2 2 1 8 1 5 41
2 Adeno 0
3 Astro 1 1
4 CMV 12 2 4 18
5 CMV 2 11 3 3 9 8 3 1 6 3 49
6 Dengue 0
7 Entero 3 6 2 9 20
8 Entero 0
9 Epst.Barr 40 40
10 Epst.Barr 18 15 5 14 18 23 26 7 15 27 3 171
11 Heterof.antist. 1 4 7 12
12 Hanta 0
13 Hanta 2 2
14 Hepatitt A 1 1 1 1 4
15 Hepatitt B 11 6 9 3 5 5 4 9 1 53
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 11 15 15 2 17 1 16 77
18 Hepatitt C 1 5 16 4 3 1 1 31
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 6 2 113 11 14 6 28 13 6 55 2 25 281
23 Herpes simp 1 2 1 4
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 1 3
27 HIV 17 10 3 30
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 4 4
31 H.coronavirus 3 3
32 H.metapneumo 1 1
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 8 8
35 Infl. A 11 8 1 58 17 16 7 41 38 3 82 7 42 331
36 Infl. A 1 28 29
37 Infl. B 1 1 2
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 3 1 2 3 9
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 7 11 2 6 26
45 Parainfl. 1 1
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1 2
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 33 78 111
53 Rota 1 4 1 3 6 1 2 4 22
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 2 2
57 Var.zoster 1 18 2 5 4 31 8 69
58 Var.zoster 1 1 2
59 Resp.chlam.+ 1 1
60 Chl.pneu. 3 2 4 1 3 12 25
61 Chl.pneu. 3 5 2 3 1 2 16
62 Chl.trach. 71 150 75 61 104 87 150 21 33 111 48 59 101 1071
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 7 9
65 M.pneumoniae 8 5 2 8 1 6 1 31
66 M.pneumoniae 1 24 6 1 1 3 25 6 2 5 74