POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

DESEMBER 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 7 2 3 23 1 2 1 8 1 4 1 10 4 7 82
2 Adeno 9 2 11
3 Astro 1 1
4 CMV 15 2 2 13 32
5 CMV 3 5 4 2 3 4 11 9 7 6 7 61
6 Dengue 1 1
7 Entero 2 1 5 1 1 1 9 20
8 Entero 1 1
9 Epst.Barr 1 31 32
10 Epst.Barr 13 13 9 4 18 18 15 34 29 9 21 10 9 202
11 Heterof.antist. 2 10 4 1 3 1 8 29
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 1 1 1 3
15 Hepatitt B 6 5 6 8 3 2 5 5 9 5 1 16 11 5 87
16 Hepatitt B 7 1 8
17 Hepatitt C 4 10 10 11 7 13 7 62
18 Hepatitt C 12 8 12 2 6 3 4 12 3 3 65
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 13 5 24 155 14 15 9 20 12 13 7 67 1 17 372
23 Herpes simp 1 1 1 3 6
24 HHV-6 1 1 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 10 2 1 3 6 4 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 3 3
31 H.coronavirus 0
32 H.metapneumo 1 8 1 10
33 H.parvo B19 1 1 1 3
34 H.parvo B19 1 3 10 2 16
35 Infl. A 13 7 1 25 18 15 15 10 27 57 15 14 34 20 73 344
36 Infl. A 69 46 8 8 131
37 Infl. B 1 1
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 4 17 44 3 13 36 54 1 172
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 29 28 26 1 7 16 15 122
45 Parainfl. 11 11
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 2 2
49 Resp.sync. 1 3 12 5 1 1 3 2 9 2 1 40
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 35 30 65
53 Rota 4 4 7 6 2 2 1 1 5 3 1 3 2 41
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 7 19 2 4 2 3 1 4 23 3 68
58 Var.zoster 1 4 5
59 Resp.chlam.+ 3 2 5
60 Chl.pneu. 1 2 2 1 2 1 7 5 21
61 Chl.pneu. 2 5 7 14 2 8 5 1 44
62 Chl.trach. 73 105 200 71 57 108 66 138 153 30 24 143 35 93 172 1468
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 10 12
65 M.pneumoniae 1 4 2 3 3 9 1 5 1 29
66 M.pneumoniae 35 9 3 15 47 43 3 1 4 9 169