POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

FEBRUAR 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 4 16 1 5 2 3 1 10 3 5 59
2 Adeno 1 7 8
3 Astro 2 2
4 CMV 12 1 8 21
5 CMV 3 5 5 10 8 5 5 1 3 3 3 51
6 Dengue 1 1
7 Entero 1 2 3 1 11 18
8 Entero 1 1 1 3
9 Epst.Barr 21 21
10 Epst.Barr 16 11 4 13 29 14 21 27 7 5 27 10 14 198
11 Heterof.antist. 2 1 9 1 3 1 3 12 32
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 2 1 2 1 1 7
15 Hepatitt B 11 2 14 1 3 7 3 5 6 4 5 5 4 70
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 9 11 32 16 9 28 2 107
18 Hepatitt C 3 1 10 3 4 7 6 4 11 49
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 2 2
22 Herpes simp 11 125 14 16 8 14 12 21 2 10 66 2 36 337
23 Herpes simp 1 2 2 5
24 HHV-6 4 4
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 11 8 4 1 1 25
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 14 14
31 H.coronavirus 0
32 H.metapneumo 2 12 7 4 28 8 61
33 H.parvo B19 3 1 2 6
34 H.parvo B19 1 1 7 1 3 5 18
35 Infl. A 11 6 29 15 33 4 70 43 20 37 268
36 Infl. A 1 14 9 7 4 35
37 Infl. B 2 3 1 2 8
38 Infl. B 3 3
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 20 99 146 9 13 15 72 11 385
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 6 6 3 15
45 Parainfl. 1 1 2
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 2 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 10 61 141 3 38 4 50 12 7 2 10 65 1 49 20 473
50 Resp.sync. 2 1 3
51 Reo 0
52 Rhinovirus 15 15
53 Rota 2 12 15 11 2 3 4 2 1 14 1 4 71
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 25 1 7 1 5 1 3 12 5 62
58 Var.zoster 1 1 2 1 5
59 Resp.chlam.+ 1 1 2
60 Chl.pneu. 5 1 4 1 6 6 23
61 Chl.pneu. 5 9 10 9 8 4 5 13 1 64
62 Chl.trach. 92 162 83 52 65 84 143 165 27 72 163 34 90 179 1411
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 0
65 M.pneumoniae 2 2 5 5 2 3 19
66 M.pneumoniae 46 4 1 16 33 21 3 2 2 3 2 133