POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JANUAR 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 3 10 1 3 4 4 2 2 15 1 3 7 60
2 Adeno 4 7 11
3 Astro 3 3
4 CMV 11 2 5 17 35
5 CMV 6 4 5 10 3 4 3 5 9 49
6 Dengue 0
7 Entero 5 1 11 2 19
8 Entero 8 1 9
9 Epst.Barr 27 22 49
10 Epst.Barr 18 3 4 23 25 29 39 2 36 18 197
11 Heterof.antist. 1 8 5 1 7 3 13 38
12 Hanta 0
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 3 2 1 1 1 1 9
15 Hepatitt B 18 4 15 2 3 6 4 6 8 6 2 74
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 18 23 10 10 15 1 20 2 99
18 Hepatitt C 2 7 12 3 2 4 1 9 1 4 45
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 9 6 140 14 12 6 28 13 16 1 20 55 1 50 371
23 Herpes simp 2 3 2 1 1 9
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 1 1
26 HIV 0
27 HIV 14 10 4 1 4 33
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 5 5
31 H.coronavirus 5 5
32 H.metapneumo 16 2 3 6 6 33
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 2 7 5 3 17
35 Infl. A 51 4 62 17 1 66 8 68 84 16 55 432
36 Infl. A 2 16 13 3 34
37 Infl. B 1 2 8 1 12
38 Infl. B 2 3 5
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1
41 Noro 38 101 28 9 17 8 49 6 256
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 8 3 1 2 2 9 4 29
45 Parainfl. 0
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 13 44 116 2 4 3 25 17 20 2 3 17 2 15 11 294
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 5 5
53 Rota 3 5 5 2 6 2 3 2 4 1 1 4 3 1 42
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 22 4 2 2 7 7 12 3 60
58 Var.zoster 2 2 1 4 4 1 14
59 Resp.chlam.+ 5 3 3 11
60 Chl.pneu. 1 1 1 1 7 3 9 23
61 Chl.pneu. 4 2 16 6 4 1 6 39
62 Chl.trach. 84 210 63 67 103 94 164 187 28 74 185 43 107 155 1564
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 6 6
65 M.pneumoniae 1 2 1 9 2 4 3 22
66 M.pneumoniae 35 3 7 39 18 6 2 12 7 3 132