POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JULI 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 4 1 8 1 2 1 1 17 1 2 3 46
2 Adeno 1 1
3 Astro 0
4 CMV 16 2 6 24
5 CMV 6 1 5 6 4 7 3 2 6 6 46
6 Dengue 0
7 Entero 4 1 16 8 1 22 52
8 Entero 2 2
9 Epst.Barr 23 23
10 Epst.Barr 20 12 4 8 21 16 27 10 30 18 31 197
11 Heterof.antist. 5 1 10 6 9 31
12 Hanta 0
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 12 3 12 1 4 4 2 6 9 6 2 61
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 8 11 16 8 16 1 60
18 Hepatitt C 7 14 5 3 5 4 4 4 2 48
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 4 2 143 10 15 8 21 17 9 60 1 33 323
23 Herpes simp 1 1 3 1 1 7
24 HHV-6 3 3
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 11 2 4 1 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 1 1
31 H.coronavirus 2 4 6
32 H.metapneumo 1 6 7
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 1 1 3 3 3 2 13
35 Infl. A 59 10 151 73 5 54 68 4 4 95 13 34 570
36 Infl. A 23 23
37 Infl. B 2 2 1 5
38 Infl. B 3 1 1 5
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 1 6 1 3 11
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 5 13 2 4 24
45 Parainfl. 0
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 14 40 54
53 Rota 7 11 2 1 4 1 2 11 2 2 43
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1 2
57 Var.zoster 1 9 2 4 1 1 21 1 11 51
58 Var.zoster 1 1 1 3 6
59 Resp.chlam.+ 2 2
60 Chl.pneu. 1 1 2 5 12 21
61 Chl.pneu. 3 3 7 1 6 12 1 2 35
62 Chl.trach. 70 110 76 66 79 78 90 22 19 107 48 91 139 995
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 10 10
65 M.pneumoniae 5 3 8 1 10 2 29
66 M.pneumoniae 22 2 1 4 13 26 7 75