POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

JUNI 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 11 3 1 4 2 8 1 7 46
2 Adeno 2 2
3 Astro 0
4 CMV 14 2 7 23
5 CMV 4 10 2 3 9 10 4 3 1 5 8 11 70
6 Dengue 1 1 2
7 Entero 3 1 17 3 13 37
8 Entero 1 1
9 Epst.Barr 30 30
10 Epst.Barr 16 12 5 16 33 21 31 6 47 12 18 217
11 Heterof.antist. 5 1 9 1 2 5 23
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 26 5 15 3 3 6 11 3 6 78
16 Hepatitt B 1 5 6
17 Hepatitt C 4 19 9 10 7 19 7 75
18 Hepatitt C 5 6 12 10 4 1 4 3 45
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 7 142 15 10 6 44 16 9 57 30 336
23 Herpes simp 0
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 4 4
27 HIV 11 2 4 17
28 HTLV- I 14 14
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 1 1
31 H.coronavirus 1 1 2
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 1 7 1 1 5 1 16
35 Infl. A 11 1 13 1 3 3 5 37
36 Infl. A 7 7
37 Infl. B 3 3 2 5 7 3 3 26
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 4 13 1 8 26
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 5 4 3 12
45 Parainfl. 2 2
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 2 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1 1 6 9
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 16 51 67
53 Rota 3 9 20 2 2 7 13 1 4 16 7 6 90
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 25 1 5 3 11 1 18 2 66
58 Var.zoster 3 2 2 1 2 10
59 Resp.chlam.+ 5 5
60 Chl.pneu. 1 4 8 22 35
61 Chl.pneu. 1 6 5 6 3 2 23
62 Chl.trach. 95 156 79 50 86 81 174 21 33 178 54 101 165 1273
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 7 7
65 M.pneumoniae 1 7 8 3 3 22
66 M.pneumoniae 2 42 2 1 2 8 25 2 2 2 2 90