POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MAI 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 11 3 2 18 1 1 2 3 1 3 13 2 5 65
2 Adeno 1 1
3 Astro 0
4 CMV 12 2 11 25
5 CMV 6 3 7 6 4 5 6 8 45
6 Dengue 3 3
7 Entero 2 1 9 1 2 2 17
8 Entero 0
9 Epst.Barr 26 26
10 Epst.Barr 20 7 2 11 33 23 29 4 26 22 15 192
11 Heterof.antist. 3 2 8 2 1 5 12 33
12 Hanta 0
13 Hanta 2 1 3
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 12 4 14 4 4 3 4 2 4 5 6 15 77
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 13 15 8 11 10 1 21 5 84
18 Hepatitt C 1 5 13 2 16 6 4 1 2 3 53
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 17 3 135 15 11 6 21 12 12 69 2 31 334
23 Herpes simp 1 2 1 1 5
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 5 2 3 4 14
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 6 6
31 H.coronavirus 3 3
32 H.metapneumo 3 3 3 6 3 6 24
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 5 4 2 1 5 1 18
35 Infl. A 28 3 1 1 3 2 2 3 43
36 Infl. A 1 3 4
37 Infl. B 5 3 1 1 7 11 11 39
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 16 39 1 3 12 1 6 78
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 13 1 5 10 29
45 Parainfl. 2 2
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 4 2 1 2 7 3 6 26
50 Resp.sync. 2 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 28 44 72
53 Rota 6 6 18 10 2 4 13 2 5 18 2 2 6 94
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 15 2 5 2 6 3 14 8 56
58 Var.zoster 1 1 2 2 1 3 10
59 Resp.chlam.+ 1 6 7
60 Chl.pneu. 2 2 2 1 8 11 26
61 Chl.pneu. 1 10 6 5 2 4 28
62 Chl.trach. 84 167 88 73 77 94 217 27 41 193 50 108 153 1372
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 7 8
65 M.pneumoniae 2 2 4 2 4 2 16
66 M.pneumoniae 4 40 3 1 11 21 22 3 2 6 2 115