POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 9 5 3 27 2 2 1 3 2 2 17 2 9 84
2 Adeno 4 9 13
3 Astro 1 1
4 CMV 11 10 21
5 CMV 1 5 5 18 13 6 5 1 2 4 13 73
6 Dengue 3 2 1 6
7 Entero 8 8 1 2 10 29
8 Entero 2 5 1 8
9 Epst.Barr 1 29 30
10 Epst.Barr 22 8 1 12 44 28 35 38 3 5 47 16 20 279
11 Heterof.antist. 6 4 2 2 17 31
12 Hanta 6 6
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 1 1 1 1 4
15 Hepatitt B 17 7 10 1 4 5 6 8 9 5 10 2 3 87
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 18 24 23 7 10 28 9 119
18 Hepatitt C 5 20 3 8 5 5 14 5 11 3 79
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 9 3 146 8 19 6 34 11 16 18 65 5 39 379
23 Herpes simp 2 2 4
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 4 6 2 1 4 17
28 HTLV- I 1 1
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 9 9
31 H.coronavirus 10 10
32 H.metapneumo 9 31 9 2 21 6 78
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 1 5 3 4 13
35 Infl. A 1 1 15 4 2 6 4 18 51
36 Infl. A 6 9 2 14 2 33
37 Infl. B 1 7 1 4 2 3 1 10 29
38 Infl. B 5 4 9
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1
41 Noro 7 60 107 9 26 14 60 29 312
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 12 3 2 3 4 24
45 Parainfl. 3 3
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 1 3
48 Pox 1 1
49 Resp.sync. 1 31 91 1 61 1 20 1 10 13 75 9 47 31 392
50 Resp.sync. 1 3 4
51 Reo 0
52 Rhinovirus 16 16
53 Rota 16 17 3 11 5 4 12 6 3 18 3 11 2 111
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 25 1 7 1 4 3 3 11 31 1 9 96
58 Var.zoster 1 3 2 5 1 3 15
59 Resp.chlam.+ 6 1 7
60 Chl.pneu. 4 1 2 2 4 5 9 25 52
61 Chl.pneu. 5 6 2 5 9 1 28
62 Chl.trach. 90 159 99 58 103 131 171 195 21 111 196 30 90 151 1605
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 0
65 M.pneumoniae 5 1 6 4 1 9 1 2 29
66 M.pneumoniae 62 4 2 6 32 29 3 4 1 6 6 5 160