POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

NOVEMBER 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 7 1 2 32 2 2 11 8 69
2 Adeno 16 4 2 1 23
3 Astro 1 1
4 CMV 10 6 16
5 CMV 1 2 3 6 11 14 9 7 3 8 8 72
6 Dengue 0
7 Entero 1 1 1 2 1 1 18 25
8 Entero 1 1 2
9 Epst.Barr 37 37
10 Epst.Barr 10 12 9 2 22 26 16 41 35 8 28 20 13 242
11 Heterof.antist. 4 10 1 6 8 29
12 Hanta 0
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1 1 3
15 Hepatitt B 13 2 1 13 3 1 3 4 8 6 1 10 8 8 81
16 Hepatitt B 7 7
17 Hepatitt C 22 8 9 5 16 5 65
18 Hepatitt C 13 4 2 14 1 3 1 3 10 3 4 58
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 7 2 47 136 20 13 9 17 13 14 6 55 1 29 369
23 Herpes simp 1 1
24 HHV-6 3 3
25 HHV-8 1 1
26 HIV 1 1 2
27 HIV 5 5 4 2 16
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 4 4
31 H.coronavirus 2 2 4
32 H.metapneumo 2 2
33 H.parvo B19 1 2 3
34 H.parvo B19 1 1 6 1 9
35 Infl. A 103 105 140 877 568 597 362 275 360 460 252 14 282 1178 294 626 6493
36 Infl. A 8 1 67 92 6 174
37 Infl. B 1 1
38 Infl. B 2 2
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 1 4 8 11 7 16 4 51
42 Ockelbo 0
43 Orf 2 2
44 Parainfl. 37 38 49 6 28 12 170
45 Parainfl. 20 4 1 25
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 2 2 1 1 2 1 4 1 14
50 Resp.sync. 1 1 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 38 44 82
53 Rota 3 3 1 3 3 1 2 2 2 2 9 1 32
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 24 2 3 5 2 2 11 7 56
58 Var.zoster 1 1 1 3 5 2 2 1 16
59 Resp.chlam.+ 1 4 5
60 Chl.pneu. 1 2 5 3 2 1 14
61 Chl.pneu. 5 18 2 11 2 9 7 2 56
62 Chl.trach. 67 97 201 64 44 89 98 137 174 20 16 175 36 87 148 1453
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 1 10 12
65 M.pneumoniae 2 1 7 3 1 3 2 19
66 M.pneumoniae 63 14 4 2 6 71 52 17 6 1 6 242
OM [NOV2009]">