POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

OKTOBER 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 10 6 16 1 1 2 7 19 1 1 9 73
2 Adeno 0
3 Astro 0
4 CMV 10 2 6 18
5 CMV 1 3 1 6 14 7 4 1 3 3 4 10 57
6 Dengue 0
7 Entero 6 3 19 3 31
8 Entero 0
9 Epst.Barr 28 28
10 Epst.Barr 17 19 4 17 20 11 23 4 28 5 18 12 178
11 Heterof.antist. 3 1 4 2 1 11
12 Hanta 0
13 Hanta 2 2
14 Hepatitt A 2 1 3
15 Hepatitt B 4 4 13 1 2 5 4 14 3 16 3 69
16 Hepatitt B 7 7
17 Hepatitt C 43 10 21 7 5 20 106
18 Hepatitt C 1 5 16 1 5 1 1 8 4 42
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 7 3 148 14 14 7 16 10 11 73 1 26 330
23 Herpes simp 2 2 4 8
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 14 9 4 4 31
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 4 4
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 1 1 3
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 2 1 2 3 3 11
35 Infl. A 61 51 81 868 206 315 100 299 220 5 33 520 35 170 2964
36 Infl. A 22 1 23
37 Infl. B 1 1 2 4
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 3 6 1 8 4 1 23
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 35 55 6 9 9 114
45 Parainfl. 0
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1 2
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 61 51 112
53 Rota 2 2 1 4 1 2 1 13
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 1 24 2 5 1 9 2 29 6 79
58 Var.zoster 3 1 1 5
59 Resp.chlam.+ 3 3
60 Chl.pneu. 3 3 2 7 1 3 3 22
61 Chl.pneu. 1 14 4 7 3 1 2 32
62 Chl.trach. 86 169 90 58 87 90 143 25 31 173 47 87 187 1273
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 14 15
65 M.pneumoniae 2 9 3 8 9 9 40
66 M.pneumoniae 2 59 3 14 71 33 9 1 6 3 201