POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

SEPTEMBER 2009
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 16 1 2 6 1 14 1 5 50
2 Adeno 1 1
3 Astro 1 1
4 CMV 1 2 5 8
5 CMV 3 13 3 2 11 9 9 5 6 61
6 Dengue 0
7 Entero 1 10 6 1 12 30
8 Entero 2 2
9 Epst.Barr 5 36 41
10 Epst.Barr 17 19 2 13 39 17 21 32 20 17 197
11 Heterof.antist. 4 6 10
12 Hanta 0
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 11 6 18 1 6 6 8 2 8 5 71
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 19 15 15 12 6 21 88
18 Hepatitt C 2 14 7 2 10 12 3 1 6 57
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 3 1 156 13 18 18 14 11 7 67 24 332
23 Herpes simp 1 2 2 1 6
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 1 3 4
27 HIV 10 5 1 2 18
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 2 1 1 5 1 10
35 Infl. A 1 3 2 87 25 14 22 97 27 4 87 2 7 378
36 Infl. A 4 11 1 16
37 Infl. B 1 1 2
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 5 1 1 7
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 24 13 8 5 2 52
45 Parainfl. 0
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 3 3
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 53 50 103
53 Rota 1 1 1 2 1 2 8
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1 2
57 Var.zoster 1 19 2 5 2 4 1 14 9 57
58 Var.zoster 1 2 3
59 Resp.chlam.+ 2 2
60 Chl.pneu. 3 4 3 5 5 5 25
61 Chl.pneu. 3 18 8 4 6 1 40
62 Chl.trach. 105 208 79 52 181 124 138 28 34 161 34 106 157 1407
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 3 9 12
65 M.pneumoniae 4 3 6 2 1 1 5 7 29
66 M.pneumoniae 9 49 3 6 36 34 1 3 5 3 149