POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 2 1 9 1 1 5 2 1 1 14 1 3 49
2 Adeno 4 4
3 Astro 3 3
4 CMV 11 2 1 8 22
5 CMV 2 1 6 3 4 2 6 4 2 2 5 4 41
6 Dengue
7 Dengue 1 1
8 Entero 8 8
9 Entero 0
10 Epst.Barr 3 20 6 29
11 Epst.Barr 20 17 16 5 20 15 15 29 36 25 198
12 Heterof.antist. 2 1 4 2 3 12
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 40 6 3 15 4 1 1 4 1 12 1 14 10 3 115
16 Hepatitt B 2 1 3
17 Hepatitt C 12 13 4 14 7 21 6 77
18 Hepatitt C 3 7 8 11 8 1 2 16 1 3 60
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 2 2
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 3 2 17 124 11 12 8 25 18 13 7 66 1 25 332
23 Herpes simp 1 1
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 2 2
27 HIV 6 5 4 1 16
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 4 4
31 H.coronavirus 6 7 13
32 H.metapneumo 2 29 14 16 10 14 16 101
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 1 5 1 2 1 2 12
35 Infl. A 1 1
36 Infl. A 6 2 8
37 Infl. B 4 3 2 2 1 6 18
38 Infl. B 0
39 Morbilli 1 1
40 Morbilli 1 1 2
41 Noro 2 64 70 16 14 59 24 27 30 306
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 14 10 14 1 1 3 10 53
45 Parainfl. 9 1 10
46 Parotitt 0
47 Parotitt 3 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 18 33 57 19 1 11 3 6 5 15 5 14 37 224
50 Resp.sync. 4 4
51 Reo 0
52 Rhinovirus 17 33 50
53 Rota 10 18 20 19 1 27 4 17 31 8 8 13 32 6 4 5 223
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 7 18 2 5 2 6 1 5 22 8 76
58 Var.zoster 1 1 1 1 4
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 1 3 1 2 7 20 2 9 30 12 87
61 Chl.pneu. 6 24 14 3 8 8 63
62 Chl.trach. 74 87 172 43 71 71 70 98 170 25 31 136 81 106 1235
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 17 19
65 M.pneumoniae 3 4 2 3 1 3 6 22
66 M.pneumoniae 6 20 8 4 55 19 3 1 3 4 123