POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 1 10 3 2 4 4 11 1 2 42
2 Adeno 5 5
3 Astro 0
4 CMV 8 2 7 17
5 CMV 5 10 2 3 10 10 6 3 1 4 5 59
6 Dengue
7 Dengue 2 2 2 6
8 Entero 5 2 4 11 1 4 3 30
9 Entero 0
10 Epst.Barr 1 28 29
11 Epst.Barr 11 13 10 3 18 30 21 41 25 11 19 21 5 228
12 Heterof.antist. 4 5 5 10 24
13 Hanta 2 1 3
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 5 2 20 3 4 6 3 5 4 7 7 2 68
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 3 5 9 4 5 18 1 45
18 Hepatitt C 4 8 16 1 5 4 14 4 2 58
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 2 2
22 Herpes simp 4 2 32 125 16 18 8 25 23 26 2 56 21 358
23 Herpes simp 1 3 1 1 1 7
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1
27 HIV 4 6 3 1 3 17
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 1 1 2
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 3 2 2 4 1 12
35 Infl. A 1 1
36 Infl. A 3 2 5
37 Infl. B 0
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 2 2 1 6 1 2 1 15
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 1 3 3 3 11 21
45 Parainfl. 7 7
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 1
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 28 16 44
53 Rota 2 3 1 1 4 3 1 15
54 Rubella 0
55 Rubella 1 1
56 TBE 2 3 5
57 Var.zoster 1 8 21 5 5 1 3 4 5 26 9 88
58 Var.zoster 1 1 1 2 1 1 7
59 Resp.chlam.+ 3 3 6
60 Chl.pneu. 1 2 1 4 4 1 2 15 30
61 Chl.pneu. 3 7 10 6 4 8 6 3 47
62 Chl.trach. 82 118 201 75 76 94 94 154 157 28 38 117 40 127 103 1504
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 4 16 22
65 M.pneumoniae 1 1 2 1 7 3 5 2 8 2 32
66 M.pneumoniae 12 3 4 1 15 16 4 5 7 3 70