POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 13 2 14 4 29 1 9 3 5 12 4 1 2 34 2 16 151
2 Adeno 17 4 21
3 Astro 3 3
4 CMV 11 2 8 21
5 CMV 2 1 4 4 5 2 7 3 1 1 5 1 6 42
6 Dengue
7 Dengue 2 2
8 Entero 1 2 8 7 1 8 27
9 Entero 2 3 2 7
10 Epst.Barr 20 20
11 Epst.Barr 12 10 18 4 12 28 15 28 27 9 28 12 15 218
12 Heterof.antist. 2 1 3 2 3 11
13 Hanta 1 1 2 4
14 Hepatitt A 1 1
15 Hepatitt B 6 4 12 3 1 5 3 1 4 5 3 47
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 8 18 7 10 24 4 71
18 Hepatitt C 6 4 5 1 4 1 1 10 4 2 3 41
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 8 44 140 19 20 22 23 11 36 1 3 79 4 23 433
23 Herpes simp 3 2 5
24 HHV-6 2 1 4 7
25 HHV-8 1 1
26 HIV 0
27 HIV 9 1 4 14
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 2 2
31 H.coronavirus 26 26
32 H.metapneumo 2 2 2 6
33 H.parvo B19 2 2
34 H.parvo B19 1 3 4
35 Infl. A 7 2 9 10 2 7 2 3 21 2 1 3 69
36 Infl. A 1 13 6 21 41
37 Infl. B 20 23 19 5 188 12 25 20 17 4 333
38 Infl. B 1 5 6
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 1 102 10 100 38 16 68 21 2 358
42 Ockelbo 0
43 Orf 2 2
44 Parainfl. 18 32 1 19 2 1 29 102
45 Parainfl. 25 6 3 34
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 24 13 30 6 1 10 3 3 8 1 99
50 Resp.sync. 2 2 4
51 Reo 0
52 Rhinovirus 15 15
53 Rota 7 8 3 17 1 5 6 4 1 1 1 2 56
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 3 9 17 3 2 1 8 1 12 28 1 18 103
58 Var.zoster 2 1 5 3 1 12
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 2 6 5 10 10 4 4 2 43
61 Chl.pneu. 6 7 12 8 29 6 129 197
62 Chl.trach. 85 97 139 45 57 110 84 112 170 18 28 128 37 11 153 1274
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 8 4 20 32
65 M.pneumoniae 11 12 16 9 24 40 1 3 2 16 4 9 147
66 M.pneumoniae 63 31 83 27 16 34 4 8 3 269