POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 4 17 3 27 1 2 10 1 5 2 17 9 98
2 Adeno 12 1 13
3 Astro 3 3
4 CMV 11 5 2 4 22
5 CMV 4 3 4 5 3 3 9 4 3 4 1 43
6 Dengue
7 Dengue 2 1 3
8 Entero 1 1 1 1 6 1 11
9 Entero 2 2 4
10 Epst.Barr 26 26
11 Epst.Barr 25 14 11 7 14 15 18 25 22 7 43 17 13 231
12 Heterof.antist. 4 1 9 1 1 5 9 30
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1 1 3
15 Hepatitt B 23 1 1 16 1 3 7 5 12 6 1 7 4 3 90
16 Hepatitt B 28 28
17 Hepatitt C 4 11 12 21 10 22 9 89
18 Hepatitt C 1 4 13 5 10 2 1 14 4 1 55
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 15 3 36 158 7 11 6 22 19 22 1 65 2 25 392
23 Herpes simp 1 2 1 1 5
24 HHV-6 0
25 HHV-8 1 1
26 HIV 1 1
27 HIV 5 9 2 1 3 20
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 9 9
31 H.coronavirus 1 2 3
32 H.metapneumo 8 27 50 18 7 6 4 5 125
33 H.parvo B19 1 1 2
34 H.parvo B19 1 6 6 2 15
35 Infl. A 1 1 4 1 7
36 Infl. A 27 1 9 6 43
37 Infl. B 2 1 3
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 23 175 165 39 72 68 73 42 75 732
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 14 20 14 4 8 5 65
45 Parainfl. 19 1 20
46 Parotitt 0
47 Parotitt 2 2
48 Pox 0
49 Resp.sync. 26 81 69 244 2 75 5 75 35 1 9 31 94 17 8 18 790
50 Resp.sync. 1 1 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 18 18 36
53 Rota 10 15 2 23 1 12 5 7 2 2 14 45 16 5 5 164
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 2 18 3 2 1 3 4 19 4 56
58 Var.zoster 2 3 1 1 7
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 4 4 1 2 9 1 2 4 4 31
61 Chl.pneu. 2 7 1 14 12 2 3 12 53
62 Chl.trach. 79 89 196 52 52 82 92 114 134 19 27 169 39 93 121 1358
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 2 14 18
65 M.pneumoniae 1 1 1 2 3 5 8 4 1 1 27
66 M.pneumoniae 3 25 5 3 1 9 45 39 7 3 5 5 7 157