POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 8 3 1 23 1 2 1 7 3 2 1 10 1 8 71
2 Adeno 5 1 6
3 Astro 0
4 CMV 9 2 5 16
5 CMV 31 3 4 1 5 8 3 7 2 7 4 4 79
6 Dengue
7 Dengue 1 1 2
8 Entero 2 1 4 2 1 5 15
9 Entero 0
10 Epst.Barr 26 26
11 Epst.Barr 13 12 5 5 21 25 22 21 40 8 17 17 11 217
12 Heterof.antist. 4 10 14 1 9 38
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 2 1 3
15 Hepatitt B 9 2 3 9 4 1 9 4 11 6 5 3 66
16 Hepatitt B 15 15
17 Hepatitt C 5 14 11 11 7 29 3 80
18 Hepatitt C 2 4 2 11 1 5 3 1 15 1 2 47
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 10 35 140 15 16 7 21 12 19 1 56 25 357
23 Herpes simp 1 1 1 3 1 7
24 HHV-6 5 5
25 HHV-8 0
26 HIV 3 3
27 HIV 9 12 1 3 25
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 3 3
31 H.coronavirus 1 1
32 H.metapneumo 5 22 3 2 32
33 H.parvo B19 1 1
34 H.parvo B19 4 7 11
35 Infl. A 5 4 2 2 2 2 4 21
36 Infl. A 26 20 4 50
37 Infl. B 1 1
38 Infl. B 2 2
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 15 89 90 17 90 48 74 34 14 471
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 15 35 13 1 4 13 7 88
45 Parainfl. 10 1 11
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 6 3 10 67 1 21 3 24 7 5 2 45 3 1 7 205
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 7 21 21 49
53 Rota 11 9 16 6 2 8 1 5 11 6 3 2 80
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 1 1
57 Var.zoster 5 27 1 4 3 1 1 22 6 70
58 Var.zoster 1 4 1 1 7
59 Resp.chlam.+ 1 2 3
60 Chl.pneu. 3 3 1 7 8 5 27
61 Chl.pneu. 1 5 3 11 8 4 3 6 3 44
62 Chl.trach. 67 81 226 68 45 80 75 110 178 24 141 39 87 136 1357
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 11 11
65 M.pneumoniae 1 4 4 5 7 7 8 2 38
66 M.pneumoniae 3 21 4 13 23 30 4 1 5 3 107