POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 2 13 3 8 1 1 1 12 1 47
2 Adeno 16 1 17
3 Astro 0
4 CMV 8 4 2 4 18
5 CMV 5 7 6 3 6 4 9 8 1 4 5 58
6 Dengue
7 Dengue 1 2 3
8 Entero 7 6 7 14 7 1 4 46
9 Entero 0
10 Epst.Barr 25 25
11 Epst.Barr 15 15 10 8 17 27 9 23 27 5 19 22 5 202
12 Heterof.antist. 4 2 1 1 8
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 12 2 16 5 2 2 1 3 1 7 1 2 54
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 9 8 13 1 18 1 50
18 Hepatitt C 1 6 3 13 1 7 5 4 2 42
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 1 1
22 Herpes simp 4 3 23 125 13 10 6 19 11 32 8 76 3 21 354
23 Herpes simp 2 3 1 6
24 HHV-6 0
25 HHV-8 0
26 HIV 2 1 1 4
27 HIV 7 15 1 3 3 29
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 0
31 H.coronavirus 2 1 3
32 H.metapneumo 2 1 3
33 H.parvo B19 2 2
34 H.parvo B19 2 2 1 2 1 1 9
35 Infl. A 2 2
36 Infl. A 1 5 6
37 Infl. B 1 1
38 Infl. B 2 2
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 11 10 1 2 1 2 2 7 36
42 Ockelbo 0
43 Orf 3 3
44 Parainfl. 2 5 1 5 11 24
45 Parainfl. 25 2 27
46 Parotitt 0
47 Parotitt 0
48 Pox 0
49 Resp.sync. 4 1 5
50 Resp.sync. 1 1
51 Reo 0
52 Rhinovirus 26 16 42
53 Rota 2 2 2 2 1 1 5 2 2 1 1 21
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 6 19 2 6 3 6 3 4 19 9 78
58 Var.zoster 2 1 1 4 1 1 10
59 Resp.chlam.+ 2 1 3 6
60 Chl.pneu. 1 3 1 1 2 4 4 1 8 17 15 57
61 Chl.pneu. 1 7 16 11 2 8 2 3 50
62 Chl.trach. 76 79 139 75 53 68 86 104 155 22 20 127 36 93 113 1246
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 3 9 14
65 M.pneumoniae 1 4 8 2 2 10 27
66 M.pneumoniae 11 7 1 19 13 2 5 5 3 66