POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 5 1 15 2 2 1 4 7 6 43
2 Adeno 6 2 8
3 Astro 0
4 CMV 12 1 2 4 19
5 CMV 1 1 6 7 6 6 12 14 2 1 6 4 9 75
6 Dengue
7 Dengue 1 1
8 Entero 5 13 1 4 2 9 2 36
9 Entero 0
10 Epst.Barr 24 24
11 Epst.Barr 24 11 15 9 15 32 28 35 28 10 22 25 11 265
12 Heterof.antist. 1 2 6 1 10
13 Hanta 3 3
14 Hepatitt A 1 1 2
15 Hepatitt B 7 3 3 27 9 2 7 1 10 8 3 9 11 1 101
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 9 22 7 7 8 1 10 11 75
18 Hepatitt C 2 7 11 17 1 7 5 16 1 6 1 74
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 7 5 37 136 13 21 3 19 16 21 8 57 28 371
23 Herpes simp 2 1 1 4
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 4 4
27 HIV 7 12 4 2 1 26
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 5 5
31 H.coronavirus 6 3 9
32 H.metapneumo 1 1 1 5 1 5 14
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 4 1 1 1 1 4 1 1 14
35 Infl. A 1 1
36 Infl. A 0
37 Infl. B 2 1 3 6
38 Infl. B 0
39 Morbilli 1 1
40 Morbilli 1 1
41 Noro 7 33 4 18 1 5 4 7 79
42 Ockelbo 0
43 Orf 4 4
44 Parainfl. 16 17 11 15 8 67
45 Parainfl. 12 1 1 14
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1 1 3
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 5 1 2 9
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 39 21 60
53 Rota 1 1 6 8 7 2 4 3 1 2 35
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 7 28 4 4 5 4 1 25 1 6 86
58 Var.zoster 1 2 1 3 3 4 1 15
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 4 4 5 4 10 11 3 30 71
61 Chl.pneu. 2 6 23 14 6 6 12 7 76
62 Chl.trach. 90 110 174 70 69 105 94 112 197 28 28 168 43 163 191 1642
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 10 23 35
65 M.pneumoniae 19 3 4 2 4 5 6 1 44
66 M.pneumoniae 11 2 1 22 15 2 2 2 4 8 69