POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 2 17 1 1 1 2 1 3 15 3 2 54
2 Adeno 5 5
3 Astro 1 1
4 CMV 11 2 1 1 9 24
5 CMV 5 8 5 4 6 8 6 3 1 2 9 57
6 Dengue
7 Dengue 2 2
8 Entero 1 1 8 10
9 Entero 0
10 Epst.Barr 4 29 33
11 Epst.Barr 30 10 6 6 17 24 15 18 23 29 24 19 221
12 Heterof.antist. 1 3 2 1 1 6 14
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 3 3
15 Hepatitt B 22 7 15 4 2 1 5 8 8 2 6 2 3 85
16 Hepatitt B 1 1
17 Hepatitt C 6 7 12 18 6 1 22 6 78
18 Hepatitt C 2 3 10 12 1 5 1 9 2 4 1 50
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 2 2
21 Hepatitt E 3 3
22 Herpes simp 3 2 29 121 12 20 4 24 14 21 7 53 32 342
23 Herpes simp 1 1 1 1 4
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 1 1 2
27 HIV 5 6 1 12
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 3 3
31 H.coronavirus 3 5 8
32 H.metapneumo 6 2 5 6 3 16 38
33 H.parvo B19 1 1 2
34 H.parvo B19 3 3 5 1 12
35 Infl. A 0
36 Infl. A 2 2 1 5
37 Infl. B 6 3 5 17 1 32
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 1 1
41 Noro 1 32 50 9 11 35 20 5 20 183
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 16 19 10 1 13 9 68
45 Parainfl. 15 15
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 2 6 5 3 3 2 3 5 7 1 10 10 57
50 Resp.sync. 4 4
51 Reo 0
52 Rhinovirus 36 30 66
53 Rota 13 10 7 13 1 10 4 6 15 7 6 5 21 9 3 3 133
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 3 31 2 5 3 4 3 1 20 4 76
58 Var.zoster 2 1 1 1 5
59 Resp.chlam.+ 4 1 5
60 Chl.pneu. 1 3 3 9 3 11 2 13 26 71
61 Chl.pneu. 5 10 20 20 2 5 9 5 76
62 Chl.trach. 84 66 150 65 60 75 84 120 173 21 24 147 24 80 137 1310
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 1 5 12 18
65 M.pneumoniae 6 5 3 1 1 1 5 7 29
66 M.pneumoniae 25 6 5 53 16 4 2 5 1 117