POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 13 4 1 1 23 1 2 2 1 1 1 1 17 2 9 79
2 Adeno 16 1 1 18
3 Astro 2 2
4 CMV 12 1 7 20
5 CMV 1 2 2 2 5 12 8 2 1 8 1 5 49
6 Dengue
7 Dengue 1 1
8 Entero 1 2 1 21 25
9 Entero 0
10 Epst.Barr 1 37 38
11 Epst.Barr 20 14 16 8 14 33 14 27 35 4 33 17 11 246
12 Heterof.antist. 1 2 3 2 1 4 1 6 20
13 Hanta 0
14 Hepatitt A 1 1 1 2 5
15 Hepatitt B 17 4 6 9 3 3 4 10 12 2 16 7 6 99
16 Hepatitt B 21 21
17 Hepatitt C 6 24 8 7 5 25 8 83
18 Hepatitt C 5 6 12 4 2 4 4 37
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 13 2 37 136 17 17 4 16 15 23 7 60 1 26 374
23 Herpes simp 2 2 3 7
24 HHV-6 2 2
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 7 6 7 2 22
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 7 7
31 H.coronavirus 6 10 16
32 H.metapneumo 6 55 50 31 4 13 13 11 183
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 1 1 5 2 8 4 1 1 23
35 Infl. A 1 1 1 3
36 Infl. A 6 16 2 24
37 Infl. B 2 1 3 1 7
38 Infl. B 3 3
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 26 194 163 32 58 91 52 60 41 717
42 Ockelbo 0
43 Orf 0
44 Parainfl. 19 15 20 1 4 15 12 86
45 Parainfl. 47 47
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 14 47 128 230 7 82 7 98 16 11 30 79 27 32 95 903
50 Resp.sync. 47 1 48
51 Reo 0
52 Rhinovirus 23 29 52
53 Rota 2 30 18 37 26 4 19 35 8 14 43 59 20 8 9 332
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 5 19 3 2 10 2 2 21 1 6 72
58 Var.zoster 3 1 2 1 7
59 Resp.chlam.+ 3 1 4
60 Chl.pneu. 3 1 1 3 1 24 1 1 10 13 58
61 Chl.pneu. 5 15 39 15 7 8 4 93
62 Chl.trach. 76 101 205 58 72 128 77 112 155 36 26 184 49 99 148 1526
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 2 3 17 22
65 M.pneumoniae 5 5 6 3 4 3 5 1 1 1 34
66 M.pneumoniae 12 10 5 1 12 56 23 12 5 1 137