POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 14 2 6 3 35 1 10 6 13 13 8 1 4 28 2 9 155
2 Adeno 13 2 15
3 Astro 4 4
4 CMV 12 8 1 9 30
5 CMV 3 2 6 5 4 9 8 10 2 1 6 6 62
6 Dengue
7 Dengue 3 3
8 Entero 11 2 3 17 1 9 4 1 1 20 69
9 Entero 0
10 Epst.Barr 22 22
11 Epst.Barr 10 14 12 11 19 28 20 26 25 2 26 13 9 215
12 Heterof.antist. 4 5 6 1 9 25
13 Hanta 3 3
14 Hepatitt A 1 1 1 3
15 Hepatitt B 6 1 4 11 2 4 6 9 1 11 10 4 69
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 5 16 11 11 6 15 10 74
18 Hepatitt C 4 8 12 1 2 1 15 2 6 3 54
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 5 1 47 139 21 17 14 21 12 24 12 72 1 24 410
23 Herpes simp 1 3 2 1 7
24 HHV-6 3 3
25 HHV-8 0
26 HIV 0
27 HIV 11 10 4 3 28
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 7 7
31 H.coronavirus 7 7
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 3 3
34 H.parvo B19 1 1 1 1 1 5
35 Infl. A 1 1
36 Infl. A 6 6
37 Infl. B 1 5 5 11
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 13 17 10 4 2 28 74
42 Ockelbo 0
43 Orf 5 5
44 Parainfl. 10 13 7 1 1 25 57
45 Parainfl. 18 18
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 2 2 8 2 1 2 17
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 34 34
53 Rota 5 6 1 1 2 2 3 1 3 24
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 11 35 4 7 1 7 3 6 22 5 101
58 Var.zoster 1 3 1 3 1 9
59 Resp.chlam.+ 1 1 2
60 Chl.pneu. 1 2 7 10 1 17 1 2 4 3 2 50
61 Chl.pneu. 5 3 25 8 4 14 3 62
62 Chl.trach. 72 103 240 62 83 113 97 128 212 36 24 169 38 118 244 1739
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 7 7 45 59
65 M.pneumoniae 6 14 15 21 17 32 6 7 8 11 3 3 143
66 M.pneumoniae 59 23 55 21 13 8 6 8 9 202