POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 2 1 26 1 10 1 1 7 3 31 1 10 100
2 Adeno 6 6
3 Astro 0
4 CMV 11 1 2 6 20
5 CMV 1 9 13 2 4 6 6 6 4 1 5 4 61
6 Dengue
7 Dengue 1 1
8 Entero 4 1 3 17 8 1 1 13 2 50
9 Entero 0
10 Epst.Barr 16 16
11 Epst.Barr 13 13 6 4 8 27 13 20 33 5 28 17 18 205
12 Heterof.antist. 1 2 4 3 4 14
13 Hanta 1 1 2
14 Hepatitt A 0
15 Hepatitt B 4 1 9 14 4 9 2 4 7 4 2 17 10 7 94
16 Hepatitt B 2 2
17 Hepatitt C 1 12 14 5 9 15 4 60
18 Hepatitt C 1 7 9 12 3 12 3 18 1 3 4 73
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 1 1
21 Hepatitt E 2 2
22 Herpes simp 6 4 28 115 21 21 7 27 20 15 5 77 1 36 383
23 Herpes simp 2 2 2 1 1 8
24 HHV-6 1 1
25 HHV-8 0
26 HIV 1 2 3
27 HIV 11 5 3 3 22
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 4 4
31 H.coronavirus 4 4
32 H.metapneumo 5 5
33 H.parvo B19 0
34 H.parvo B19 2 1 2 5
35 Infl. A 2 8 2 12
36 Infl. A 3 3
37 Infl. B 1 2 3
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 11 2 4 4 2 1 2 10 1 37
42 Ockelbo 0
43 Orf 7 7
44 Parainfl. 7 3 3 5 6 24
45 Parainfl. 15 15
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 2 3 8 4 17
50 Resp.sync. 0
51 Reo 0
52 Rhinovirus 51 35 86
53 Rota 5 3 1 1 1 1 12
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 4 1 5
57 Var.zoster 1 12 29 1 1 7 1 3 10 1 3 69
58 Var.zoster 1 2 1 5 1 1 11
59 Resp.chlam.+ 1 1 2 4
60 Chl.pneu. 2 1 11 4 3 3 5 1 7 37
61 Chl.pneu. 5 11 18 6 11 1 6 12 70
62 Chl.trach. 87 96 194 86 61 126 92 150 205 39 20 158 55 131 163 1663
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 6 8 14
65 M.pneumoniae 8 10 16 20 6 42 3 1 3 12 6 8 135
66 M.pneumoniae 30 26 11 1 20 20 17 9 9 5 5 153