POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 6 2 3 11 2 1 3 4 2 9 2 20 1 66
2 Adeno 4 4
3 Astro 0
4 CMV 12 3 10 25
5 CMV 1 3 5 2 6 7 9 3 1 3 8 48
6 Dengue
7 Dengue 1 1 2
8 Entero 6 2 1 13 5 5 1 29 62
9 Entero 0
10 Epst.Barr 32 32
11 Epst.Barr 17 20 11 7 16 31 24 25 21 8 30 210
12 Heterof.antist. 4 2 7 3 2 12 30
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 1 3 2 6
15 Hepatitt B 6 7 18 3 4 1 4 4 5 4 11 67
16 Hepatitt B 10 10
17 Hepatitt C 21 8 6 6 16 57
18 Hepatitt C 4 8 1 8 5 17 3 2 48
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 15 3 31 148 10 15 8 25 17 15 5 43 335
23 Herpes simp 1 1 1 1 4
24 HHV-6 0
25 HHV-8 1 1
26 HIV 2 2
27 HIV 9 1 3 13
28 HTLV- I 0
29 HTLV-II 0
30 H.bocavirus 1 1
31 H.coronavirus 3 3
32 H.metapneumo 0
33 H.parvo B19 4 4
34 H.parvo B19 1 1 2
35 Infl. A 0
36 Infl. A 6 2 8
37 Infl. B 0
38 Infl. B 0
39 Morbilli 0
40 Morbilli 0
41 Noro 5 10 2 1 2 20
42 Ockelbo 0
43 Orf 1 1
44 Parainfl. 1 1 1 9 12
45 Parainfl. 10 1 11
46 Parotitt 0
47 Parotitt 1 1
48 Pox 0
49 Resp.sync. 1 2 1 3 7
50 Resp.sync. 2 2
51 Reo 0
52 Rhinovirus 38 38
53 Rota 1 1 4 1 1 5 1 14
54 Rubella 0
55 Rubella 0
56 TBE 0
57 Var.zoster 1 7 29 6 5 1 8 6 2 19 84
58 Var.zoster 1 1 2 3 1 8
59 Resp.chlam.+ 4 8 12
60 Chl.pneu. 2 3 6 5 1 1 18
61 Chl.pneu. 4 1 13 6 1 25
62 Chl.trach. 78 112 276 91 92 116 125 155 215 27 39 177 43 1546
63 Chl.trach. 0
64 M.genitalium 4 6 26 36
65 M.pneumoniae 6 6 9 8 1 11 1 1 14 57
66 M.pneumoniae 24 10 7 1 42 12 9 3 4 112