POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Adeno 10 2 30 4 1 3 1 1 16 18 20 106
2 Adeno 2 2
3 Astro 0
4 Chickungunya 0
5 CMV 15 1 7 23
6 CMV 1 3 12 1 3 12 6 1 7 8 4 58
7 Dengue 0
8 Dengue 2 2
9 Entero 1 2 3 11 1 27 1 46
10 Entero 0
11 Epst.Barr 20 4 24
12 Epst.Barr 3 10 22 4 18 18 8 21 24 4 23 16 5 176
13 Hanta 1 1
14 Hepatitt A 2 1 2 1 1 7
15 Hepatitt B 3 1 2 13 5 6 1 4 8 1 4 2 6 56
16 Hepatitt B 0
17 Hepatitt C 2 11 8 13 3 15 2 54
18 Hepatitt C 1 3 5 15 6 3 7 3 11 3 57
19 Hepatitt D 0
20 Hepatitt D 0
21 Hepatitt E 0
22 Herpes simp 4 17 102 21 9 30 23 10 75 2 37 330
23 Herpes simp 16 16
24 HHV-6 1 1
25 HHV-7 0
26 HHV-8 0
27 HIV 0
28 HIV 11 1 2 14
29 HTLV- I 0
30 HTLV-II 0
31 H.bocavirus 8 8
32 H.coronavirus 4 12 16
33 H.metapneumo 19 189 77 18 93 4 56 30 10 496
34 H.parvo B19 1 1 2
35 H.parvo B19 4 1 1 6
36 Infl. A 59 17 298 182 60 274 4 313 30 36 113 74 1460
37 Infl. A 2 4 6
38 Infl. B 2 17 2 4 2 2 2 31
39 Infl. B 2 2
40 Morbilli 0
41 Morbilli 0
42 Noro 3 47 45 16 45 17 173
43 Ockelbo 0
44 Orf 0
45 Parainfl. 43 13 9 38 3 17 7 130
46 Parainfl. 3 3
47 Parecho 1 8 9
48 Parotitt 0
49 Parotitt 2 2
50 Pox/kukopper 0
51 Resp.sync. 27 141 136 11 85 5 45 18 4 5 56 5 16 51 605
52 Resp.sync. 0
53 Rhinovirus 29 30 13 72
54 Rota 2 23 12 34 10 7 1 4 9 63 15 18 3 201
55 Rubella 0
56 Rubella 0
57 Sapo 8 8
58 TBE 0
59 Var.zoster 1 7 16 5 1 5 2 22 7 66
60 Var.zoster 1 1 2 4
61 Chl.pneu. 3 2 10 11 10 4 7 5 13 10 12 87
62 Chl.pneu. 8 13 2 8 8 7 12 6 64
63 Chl.trach. 90 67 118 97 62 68 96 133 29 26 83 34 99 114 1116
64 M.genitalium 2 6 10 18 36
65 M.pneumoniae 16 39 43 38 105 78 108 32 26 79 41 47 652
66 M.pneumoniae 76 39 56 47 69 35 32 38 392