POSITIVE MÅNEDSMELDINGER FOR LABORATORIEDIAGNOSER

Folkehelseinstituttet   -   Divisjon for smittevern   -   -   Avdeling for virologi  

MARS 2012
ID Agens FHI RH ØSTF AHUS Ullev HedOp Buske VESTF TeleL AGDER Rogal Haukel SogF MogR StOlav NTr Nordl Tromsø AndreL Total
1 Entero 2 2 10 1 3 13 1 32
2 Entero 0
3 Epst.Barr 22 22
4 Epst.Barr 4 12 9 8 12 11 6 20 32 30 3 21 4 9 8 189
5 Hanta 1 1 2
6 Hepatitt A 1 1 1 3
7 Hepatitt B 5 9 1 15 8 2 1 2 4 9 1 10 5 8 80
8 Hepatitt B 1 1
9 Hepatitt C 13 18 6 6 12 1 56
10 Hepatitt C 1 3 18 3 3 14 1 2 45
11 Hepatitt D 0
12 Hepatitt D 0
13 Hepatitt E 0
14 Herpes simp 3 3 37 122 18 11 23 21 25 7 82 30 382
15 Herpes simp 10 3 1 1 15
16 HHV-6 1 1
17 HHV-7 0
18 HHV-8 1 1
19 HIV 4 4
20 HIV 6 16 2 4 28
21 HTLV- I 0
22 HTLV-II 0
23 H.bocavirus 11 11
24 H.coronavirus 6 14 20
25 H.metapneumo 1 126 55 27 51 2 6 34 20 11 333
26 H.parvo B19 1 1
27 H.parvo B19 1 1 3 3 1 9
28 Infl. A 21 30 286 145 136 423 204 23 144 33 127 46 1618
29 Infl. A 4 15 19 5 43
30 Infl. B 17 3 4 9 4 3 40
31 Infl. B 0
32 Morbilli 0
33 Morbilli 0
34 Noro 1 44 18 6 13 34 17 133
35 Ockelbo 0
36 Orf 0
37 Parainfl. 71 22 8 31 6 138
38 Parainfl. 3 3 2 8
39 Parecho 9 9
40 Parotitt 0
41 Parotitt 1 1 1 3
42 Pox/kukopper 0
43 Resp.sync. 31 125 73 17 87 1 31 10 25 9 4 57 8 26 86 590
44 Resp.sync. 10 1 1 12
45 Rhinovirus 117 43 22 182
46 Rota 10 44 19 43 16 21 2 9 20 23 30 15 29 12 293
47 Rubella 0
48 Rubella 0
49 Sapo 3 3
50 TBE 0
51 Var.zoster 1 14 17 7 2 4 3 26 14 88
52 Var.zoster 3 1 2 6
53 Chl.pneu. 4 5 2 24 8 3 10 3 3 16 14 11 103
54 Chl.pneu. 2 7 7 18 1 3 3 5 46
55 Chl.trach. 72 93 139 116 70 62 93 112 149 24 29 144 34 111 162 1410
56 M.genitalium 3 3 4 33 43
57 M.pneumoniae 10 25 23 25 55 28 48 10 50 28 58 19 32 411
58 M.pneumoniae 54 36 20 35 67 50 20 26 34 342
59 Adeno 14 2 2 1 34 3 5 4 26 13 104
60 Adeno 4 4
61 Astro 0
62 Chickungunya 0
63 CMV 13 2 2 17
64 CMV 2 2 11 3 10 2 4 4 1 6 9 2 56
65 Dengue 0
66 Dengue 1 1