SEPTEMBER 2013 - Grå merket er agenspåvisning - Gul merket er serologi
Agens Folkehelseinst. Rikshosp. Østfold AHUS Ullevål Hedm. Oppland Vestre Viken Vestfold Telelab Agder Rogaland Haukeland Sogn og Fjord. Møre og Romsdal St-Olav Nord-Trønd. Nordland Tromsø Andre Lab. Total
Adeno 2     4 8     1     3 2   1 14     7   42
Adeno                                       0
Astro                                       0
Chickungunya                                       0
Chickungunya                                       0
CMV   14           2             3     6   25
CMV     1 1 2 6       18 8 9 1 3 5   2 11   67
Dengue                                       0
Dengue 3                                     3
Entero 2 1 3 7 32     6   1 1 8     30     10   101
Entero                                       0
Epst.Barr                       2     20         22
Epst.Barr   4 6 14 7 12   13 23 20 22 22 1   28 6 9 26   213
Hanta           1                           1
Hepatitt A     2   1         1         1         5
Hepatitt B 1   12 15 16 7   6     8 15   4 5   9 2   100
Hepatitt B                                       0
Hepatitt C 3   7     11   8     7       6     2   44
Hepatitt C     3 2 12     9     3 16     2     1   48
Hepatitt D                                       0
Hepatitt D                                       0
Hepatitt E                                       0
Herpes simp   2 4 24 79     28 32 22 15 48   10 70   7 34   375
Herpes simp           12     3   1           1     17
HHV-6                             3         3
HHV-7                             1         1
HHV-8                                       0
HIV         2                             2
HIV         13             2     1         16
HTLV- I                                       0
HTLV-II                                       0
H.bocavirus                             1         1
H.coronavirus                             1         1
H.metapneumo       1                     1     1   3
H.parvo B19   3                                   3
H.parvo B19         1     2     1 1               5
Infl. A       1               2   1     7 1   12
Infl. A                     5                 5
Infl. B               1 1               3     5
Infl. B                                       0
Morbilli                                       0
Morbilli                                       0
Noro     1 11 5     1   1   1     4   1     25
Ockelbo                                       0
Orf                                       0
Parainfl.       15 8 1   19   2         9     6   60
Parainfl.                                       0
Parecho         14                   3         17
Parotitt                             1         1
Parotitt 2                           1   1     4
Pox/kukopper                             1         1
Resp.sync.       2       1                       3
Resp.sync.                                       0
Rhinovirus         110                   75     116   301
Rota     1 5 1 2     1   2   1   3   1     17
Rubella                                       0
Rubella                                       0
Sapo                     1                 1
TBE 1             1   2                   4
Var.zoster     1 5 15     6 6 10 2 8     32     9   94
Var.zoster           1           1         2 1   5
Chl.pneu.     1   1 4   1   39   15 1 1 8   2 1   74
Chl.pneu.       2           5             10 5   22
Chl.trach.       67 86 114   87 86 93 148 258 29 31 177 33 134 168   1511
M.genitalium                 15 8         52     9   84
M.pneumoniae     18 1 8 5   9 3 10 1 6 2 4 9         76
M.pneumoniae       4         7 21 22 4         3     61
U.urealyticum                             1         1